720001 Бишкек ш., Токтогул көч. 173, Манас к-т
Тел: +996 (555) 82-31-55; Факс: +996 (312) 31-29-15
albion_group@mail.ru

Шериктештер

Кыргызстан жана Борбордук Азиянын рыногундагы 3 жылдык кынтыксыз иш алып баруубуз менен биз ишенимдүү шериктеш катары өзүбүздү көрсөтө алдык. “Группа Албион” үчүн кардардын кызыкчылыгы башкы орунда тургандыктан талапты жогору койгон жана абройлуу уюмдардын ишеничине татый алдык (алфавиттик тартипте):

Азия Өнүгүү Банкы (АӨБ)
ОБСЕ Академиясы
АзияУниверсалБанк (КР)
Дүйнөлүк Банк
Европанын еконструкция жана Өнүгүү Банкы (EBRD)
Кызыл Кресттин Эл аралык уюму (ICRC)
БУУ системаларынын мекемелери (ПРООН, , ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ЮНЭЙДС, ЮСАИД,ЕЭК ООН, ООН)
Турал (Улуу Британия)
“Бай Түшүм” Микрокредиттик Банк
Казахмыс (Казакстан)

Биз Кыргызстандагы котормо уюмдар жана конференциялар үчүн техникалык чечимдеги провайдерлердин арасында тейлөө боюнча бекитилген эксклюзивдүү макулдашуулардын саны жагынан биринчи орунда турабыз.

Биз кардарларды комплекстүү техникалык жана лингвистикалык тейлөөгө басым жасап, жазма котормодон тартып татаал көп тилдүү конференцияларды үн, презентациялык жана башка жабдыктар менен тейлеп, синхрондук которуунун кызматына чейинки кызматтын бардык спектрин көрсөтө алабыз.